Riskerna med att köra för fort

Fart och fläkt är ofta något som bilägare älskar, enligt statistiken så är det främst män och den yngre mannen som kör för fort. Kvinnor har visat sig vara både mer uppmärksam och lugna i trafiken än män. Med detta sagt så innebär inte det att kvinnor är helt befriade från olyckor i trafiken. Det fanns en hel del kvinnor med i masskroken i Skåne i januari i år.

Olyckan som skedde på Tranarpsbron i Skåne i vintras innefattade ett 100-tal fordon och den var massiv. En man omkom dessutom, något som alltid skapar känslor kring olyckan. Nu har man hunnit utreda olyckan och det som visat sig vara den största boven i dramat var helt enkelt farthållningen.  Under vintern får Viking Sverige bilbärgning jobba hårt och detta för att det är svårt för många att anpassa farten till väglaget. När det är en farlig halka, även kallad för svart halka så är det svårt att förutse om man inte är uppmärksam. Men den går att uppmärksamma, om man bara har sina sinnen öppna:

  • Blixthalkan slår till när det pendlar mellan nollgradigt och minusgrader. Det kan vara upp till tre plusgrader och det är ofta det som ställer till det för många då de tror att vid plusgrader så är det lugnt, det slår dock över fort och minusgraderna kan infinna sig, därav namnet blixthalka.
  • Underkylt regn kan vara förödande och skapa halka. Därför bör man lyssna till bilens ljud när man kör, oftast hör man när det är blött på vägen. Slutar det att plaska så kan det vara is på vägen.
  • Packad snö ger hala vägbanor och därför ska man vara uppmärksam så att man inte tror att snön ger fäste, det kan också ha blåst upp snö på vägen så det ser ut som att det är okej att hålla samma hastighet. Istället kan det ligga is under, dolt från blotta ögat.

När det är vinter så ska man i överlag vara försiktig med att köra över hastighetsbegränsningen, det räcker med en liten fläck med is och man åker av vägen direkt. Var uppmärksam på andra bilister också och håll avståndet, det vanligaste felet man gör vis seriekrockar och påkörningar är för hög hastighet och kort avstånd.